Anna Forin

Anna Forin

Firma: PARP

Stanowisko: dyrektor, Departamentu Usług Proinnowacyjnych

Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym prawie 17-letnie na stanowiskach menedżerskich. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz w zarządzaniu i organizacji pracy zespołów. Ma na swoim koncie setki zrealizowanych projektów adresowanych do organizacji wpierania przedsiębiorczości i innowacyjności, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, firm z sektora MSP, instytucji rynku pracy, administracji rządowej i samorządowej – finansowanych z budżetu państwa, counterpart funds, współfinansowanych z programów przedakcesyjnych (program Phare – edycje krajowe i regionalne) oraz funduszy strukturalnych UE (EFRR, EFS). Obecny zakres prac to przede wszystkim wdrażanie instrumentów konkursowych dla MSP, tj.: Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP (2.3.1 POIR), Bony na innowacje dla MSP (2.3.2 POIR), Ochrona własności przemysłowej (2.3.4 POIR), Design dla przedsiębiorców (2.3.5 POIR) oraz – projekty pilotażowe (2.4.1 POIR, Horizon2020). Ma doświadczenie w projektowaniu i realizacji wsparcia z programów pomocowych (schematów grantowych, projektów: pomocy technicznej, twinningowych, własnych, systemowych i pozakonkursowych) w zakresie rozwoju: przedsiębiorczości i innowacyjności, instytucji otoczenia biznesu i ich sieci, itp. A także – w projektowaniu usług dla MSP, przygotowaniu i organizacji licznych programów informacyjno-doradczych i szkoleniowych oraz jako trener/moderator/prowadzący/wykładowca (szkolenia, konferencje, spotkania, seminaria). Ponadto – w określaniu i weryfikacji standardów organizacyjnych oraz zasad świadczenia usług dla MSP przez organizacje wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz ich konsultantów (audytor SZJ PN-EN ISO 9000). Współpracowała z administracją rządową i samorządową oraz koordynowała współpracę ponad 200 organizacji-usługodawców dla MSP, ich grup i sieci. Z PARP, a wcześniej z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, związana od 1999 r. W latach 1999 i 2000, nauczyciel akademicki z dziedziny bankowości oraz kredytów i zabezpieczeń bankowych. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Kierunku – Ekonomia, Wydziału Menedżerskiego. Prace licencjacką i magisterską napisała i obroniła w Katedrze Bankowości.

Bierze udział w sesjach:

  • Wzornictwo jako narzędzie wdrażania innowacji w firmach meblarskich – efekty pilotażu „Granty na dizajn”

     


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *