Dobry design to wzór na rozwój: PARP na Forum Dobrego Designu

Dobry design to wzór na rozwój: PARP na Forum Dobrego Designu

Design ma coraz większy wpływ na sprzedaż produktów i jest motorem innowacyjności. Dlatego stymulowanie usług badawczo-rozwojowych i wzornictwa przemysłowego, jako narzędzi tworzenia silnych polskich marek jest wśród priorytetów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP będzie jednym z partnerów tegorocznego Forum Dobrego Designu.

Jako świadomi konsumenci naturalnie wybieramy to, co funkcjonalne i estetyczne. Jesteśmy obserwatorami trendów na otwartym, zglobalizowanym rynku, który dość szybko weryfikuje jakość rozwiązań i bywa bezlitosny dla produktów odstających od oczekiwań konsumentów, nie do końca przemyślanych, albo zbyt drogich. Podobna świadomość powinna towarzyszyć przedsiębiorcom, chcącym zaistnieć i odnieść sukces na rynku – niezależnie od skali ich działalności.

Uwzględnienie wzornictwa w opracowywaniu nowych produktów nie tylko pozwala rozwijać się firmom, ale przy okazji podnosi innowacyjność gospodarki i wpływa na jakość życia nas wszystkich. Ta wiedza leży u podstaw uznania wzornictwa za „kluczową innowacyjną dyscyplinę, dzięki której idee mogą trafić na rynek i stają się przyjaznymi użytkownikom i atrakcyjnymi produktami i usługami” w strategii „Europa 2020”, z której celami ściśle powiązano fundusze europejskie w obecnej perspektywie budżetowej. Autorzy dokumentu zauważyli, że „w Europie istnieje przepaść między liderami w zakresie stosowania projektowania jako czynnika napędzającego innowacje, a innymi regionami”, zwłaszcza wśród mniejszych przedsiębiorstw.

Szczególne znaczenie ma projektowanie, uznawane za kluczową dyscyplinę i działanie niezbędne we wprowadzaniu pomysłów na rynek i przekształcaniu ich w produkty przyjazne i atrakcyjne dla użytkowników. Choć niektóre państwa Europy są światowymi liderami w projektowaniu, innym brakuje solidnej infrastruktury i umiejętności w zakresie projektowania. Ta luka systemowa była przez długi czas niezauważana, ale teraz trzeba się nią zająć.
Unia innowacji, inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”

Szersze wykorzystanie wzornictwa, a także innych innowacji nietechnologicznych, jest jednym z głównych bodźców do rozwoju produktów wysokiej jakości, zwiększania wydajności i efektywniejszego gospodarowania zasobami.
Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej, 2012 r.

Design ze wsparciem
PARP, jako instytucja, której celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości włączyła się w działania na rzecz szerszego wykorzystania profesjonalnego wzornictwa wśród małych i średnich firm. Agencja zaprojektowała i uruchomiła programy, które mają inicjować i animować współpracę małych i średnich przedsiębiorstw ze specjalistami w dziedzinie wzornictwa.

Są one efektem całościowego podejścia do problemu. Od uświadamiania roli, możliwości i przewag, jakie daje inwestowanie we wzornictwo i profesjonalne projektowanie, przez wspieranie dostępu do wiedzy i doświadczeń oraz doradztwo, po wdrożenie projektowania/wzornictwa w proces tworzenia produktów i usług, a także ochrony własności przemysłowej przy wprowadzaniu ich na rynek.
Chcemy zachęcić przedsiębiorców do współpracy z profesjonalnymi projektantami i tym samym do rozwijania ich firm w oparciu o nowe projekty wzornicze, do konkurowania własnym designem. Konkurowanie niskimi kosztami (np. pracy) nie pozwala firmom na generowanie nadwyżek koniecznych do inwestowania w nowe technologie. Hamuje to możliwości wzrostu wydajności takich firm. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w design, w opracowanie innowacyjnego produktu, które stanowią źródło wartości dodanej i pomagają w konkurowaniu, w tym na rynkach zagranicznych – zaznacza Jadwiga Lesisz, p.o. prezesa PARP.

Od audytu wzorniczego, po ochronę patentową
Jeszcze rok temu wsparcie dla małych firm realizowane było w ramach dwóch programów: Wzór na konkurencję oraz Ochrona własności przemysłowej.

Pierwszy to konkurs skierowany do małych i średnich firm z Polski Wschodniej, w którym można uzyskać dofinansowanie do działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii wzorniczej.
Drugi obejmuje cały kraj i pozwala średnim i małym firmom (w tym mikroprzedsiębiorcom), starać się o wsparcie finansowe w uzyskaniu lub realizacji ochrony patentowej za granicą – praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz na doradztwo w procesie ich komercjalizacji.
Obecnie w portfolio PARP są już cztery działania wspierające wykorzystanie profesjonalnych usług projektowych. W tym roku wyłoniono operatorów pilotażowego programu Granty na design, który umożliwi mikro-, małym i średnim producentom mebli, którzy nie współpracowali dotychczas z projektantami zaprojektowanie i wyprodukowanie nowego wzoru mebla i pokazanie go na targach branżowych w 2019 r.

Projekt powstał we współpracy z branżą, a jego celem jest budowa zaufania pomiędzy projektantami, a małymi i średnimi firmami (MŚP). Pomogą w tym operatorzy, których zadaniem będzie współpraca małymi firmami, które zajmują się seryjną produkcją mebli. Pilotażem zostanie objętych łącznie kilkudziesięciu przedsiębiorców. Po stworzeniu pierwszej serii mebli, operatorzy będą doradzać producentom w zakresie ich komercjalizacji. Na zakończenie, przedsiębiorcy wezmą udział w targach branżowych, na których zaprezentują swoje wyroby – mówi Jadwiga Lesisz.

Duże zainteresowanie przyciągnął nowy konkurs Design dla przedsiębiorców. Program pozwala małym i średnim przedsiębiorcom uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy, zaproponuje i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie tak opracowanych, innowacyjnych produktów na rynek.
Sądząc po zainteresowaniu, jakim cieszy się nasze najnowsze narzędzie wsparcia – Design dla przedsiębiorców, świadomość znaczenia wzornictwa wśród przedsiębiorców rośnie i bardzo cieszymy się, że Agencja ma w tym swój udział – Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Wsparcie w opracowaniu profesjonalnych projektów, można uzyskać ponadto w ramach współpracy z jednostkami naukowymi w programie Bony na innowacje.

Więcej o wsparciu dla przedsiębiorców działających w branży wzorniczej będzie można dowiedzieć się już 6 grudnia w trakcie Forum Dobrego Designu 2018. PARP będzie jednym z partnerów wydarzenia.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *